Searching Inventory...

Service & underhåll

 
 

Service & underhåll

Många bilägare tror att moderna bilar är så komplicerade att de inte själva kan serva och underhålla dem, men detta är inte fallet. Alla kan utföra service och enklare underhåll av bilen. Genom att genomföra detta så minskar man slitaget, förbrukningen och förlänger bilens livslängd.

DÄCKKONTROLLER

Vikten av däckens skick förbises ofta, trots att den enda kontakt bilen har med vägen är via däcken.
Däcken får inte ha några skador, de måste ha rätt lufttryck och de måste ha tillräckligt med mönster för att ge ett bra väggrepp. Observera att däckens tryck ska kontrolleras när däcken är kalla (bilen ska ha stått stilla i minst 30 minuter), samt att däcktryck kan vara olika för fram och bakdäck, och också för om bilen är fullastad. Trycken som anges på sidan av däcket är max tryck, inte det tryck som normalt ska användas. Kontrollera däcktrycket genom att trycka mätarens munstycke ordentligt över ventilen så att du inte kan höra någon luft läcka ut. Ta bort mätaren från ventilen och läs av trycket. Om trycket måste ökas något kan du köra till närmaste bensinstation, eller använda din egen pump enligt instruktionerna. Kontrollera trycket igen. Om det nu är för högt, tryck försiktigt på stiftet i mitten av ventilen för att släppa ut lite luft i taget. Kontrollera trycket igen med mätaren. När trycket är korrekt, sätt tillbaka dammskyddet. Glöm inte reservhjulet i bagageutrymmet. Pumpa upp detta till det högsta av de tryck som rekommenderas för din bil.
I praktiken är det dock bättre att byta däck ett tag innan de blir så slitna. Använd en mönsterdjupsmätare enligt instruktionerna. Allra helst bör du också kontrollera varje däcks allmänna skick. Du måste då lyfta upp varje däck med hjälp av en domkraft och rotera det. Leta efter skador, bulor och sten eller glas som fastnat i mönstret eller i sidoväggarna. Undersök också om slitaget är ojämnt, vilket kan indikera eventuell felaktig hjulinställning. Om du stöter på något av dessa problem, kör försiktigt till en bilverkstad för ytterligare råd.

KONTROLL AV BROMSVÄTSKENIVÅ

Om bromsvätskenivån blir låg kommer bromsarna att fungera dåligt, eller inte alls. Regelbundna kontroller kan varna dig om en läcka har utvecklats. Vätskenivån sjunker lite gradvis allt eftersom bromsklossarna slits, men om du måste fylla på regelbundet indikerar det en läcka – kör då inte bilen förrän detta är åtgärdat. Kontrollera bromsvätskenivån en gång i veckan eller innan en lång resa.
Vätskan bör bytas ut var 12:e månad, oavsett körsträcka.
1. Se till att bilen står plant och torka sedan av bromsvätskebehållaren. Nivån måste ligga mellan markeringarna ”MAX” och ”MIN”.
2. Om påfyllning behövs, skruva loss och ta bort behållarens lock. Vanligtvis går insidan av locket ner i vätskan, så dra ut locket sakta och lägg det på en ren trasa för att undvika spill.
3. Fyll på till ”MAX” markeringen. Använd bromsvätska av god kvalitet, som uppfyller standard DOT 4 (detta står på förpackningen). Använd alltid vätska från en nyöppnad behållare.

KONTROLL AV OLJENIVÅ

Du behöver en tjock ren trasa, motorolja av rätt typ (om du behöver fylla på) och en tratt. Innan du börjar, parkera bilen på plan mark, stäng av motorn och vänta i minst fem minuter.
1. Leta reda på mätstickan och dra ut den ur röret. Stickans topp har ofta en utmärkande färg så att den ska vara lätt att hitta.
2. Torka av oljan från stickan med en ren trasa och observera nivåmarkeringarna i änden av stickan.
3. För sakta in stickan hela vägen in i röret, dra sedan ut den igen. Nivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen.
4 Om nivån är nära den nedre markeringen måste du fylla på. Leta reda på motoroljans påfyllningslock. Det kan också finnas andra påfyllningslock, så om du inte är säker, titta efter i handboken.
5. Ta bort påfyllningslocket (vissa lock skruvas medan andra bara trycks på plats) och fyll på lite olja. Fyll inte på för mycket – det kan orsaka läckor och eventuellt skador.
6. Vänta i några sekunder så att oljan får rinna ner i botten av motorn, kontrollera sedan nivån igen. Om så behövs, upprepa påfyllningen och kontrollen till dess att nivån når den övre markeringen på mätstickan. När du är färdig, sätt tillbaka locket och skruva åt ordentligt, torka bort spill och se till att mätstickan är intryckt så långt det går i röret.

KONTROLL AV GLÖDLAMPOR

Kontrollera alla glödlampor regelbundet (en gång i veckan och innan en lång resa). En trasig lampa kan innebära en risk och det är också olagligt. Det är värt att ha en uppsättning reservglödlampor i bilen (i en del länder är det ett krav enligt lagen).

MONTERING AV NY GLÖDLAMPA

Vid inköp av en ny glödlampa måste du veta vilken typ av fattning och vilket wattal du behöver. Wattalet anges oftast på metallfoten, eller på själva glaset. Vissa bilar har kombinerade glödlampor för bak-/bromsljus. Dessa glödlampor har bajonettfattning med oregelbundet placerade stift, så att glödlampan bara kan monteras en väg. Halogenglödlamporna som används i strålkastarna och främre dimljusen har ett ”H”-nummer som anger typ. Det är bra att ha med sig en uppsättning reservglödlampor i bilen och i vissa länder är det ett krav.

DEFEKTA LAMPOR?

Om du märker att en lampa inte fungerar som den ska, och glödlampan inte är trasig, är den troligaste orsaken en dålig elektrisk anslutning. Korrosion Undersök om kontaktdonet/-n är korroderade och kontrollera också kontaktstiften inuti glödlampshållaren. Vatten kan kanske inte komma in, men kondens kan orsaka problem. Rengör det aktuella området och spraya med en fuktdrivande spray. Du kan behöva byta ut den angripna delen/delarna. Jordanslutningar Om det inte finns några tecken på korrosion, undersök jordanslutningen/ arna. Vanligtvis är jordledningen fastskruvad i en intilliggande karosspanel, eller inkopplad i ett kopplingsblock monterat på karossen. Kontrollera att anslutningarna inte är korroderade och att de sitter fast ordentligt. Om en anslutning är fastskruvad i karossen, försök med att rengöra området på karossen med sandpapper, återanslut sedan och spraya med fuktdrivande spray.

KONTROLL AV KYLVÄTSKENIVÅ

Kylvätskan pumpas runt i motorn och kyler den med hjälp av kylaren. Om nivån blir för låg kan det leda till överhettning och allvarliga motorskador. Det är normalt att behöva fylla på då och då, men om påfyllning behövs ofta tyder det på en läcka eller något annat problem som bör åtgärdas innan det blir allvarligt. Se till att använda rätt typ av kylvätska vid påfyllningen – vissa bilar använder kylvätska som inte kan blandas med andra typer (se bilens handbok för närmare information). Kontrollera vätskenivån en gång i veckan, eller innan en lång resa. Kylvätskan skall bytas ut vid de intervall som rekommenderas av tillverkaren. En del tillverkare använder ”livstids” kylvätska, som är utformad så att den inte ska behöva bytas under bilens hela livslängd – information om detta finns i bilens handbok.

KONROLL AV SERVOSTYRNINGSVÄTSKANS NIVÅ

Om din bil har servostyrning och vätskenivån är låg, kan du eventuellt höra ett väsande eller gnisslande ljud när ratten vrids. Om nivån är väldigt låg eller om systemet läcker, kan servostyrningen ta skada och det blir svårt att vrida ratten. De flesta servostyrningssystem använder automatväxellådsolja, men kontrollera alltid detta i bilens handbok – olika system använder olika vätskor och du kan orsaka skada om du använder fel typ av vätska. Om du måste fylla på regelbundet, låt kontrollera om systemet läcker. Kontrollera vätskenivån en gång i veckan och alltid före en lång resa.

KAMREM & VATTENPUMP

Nästan alla bilar har kamrem, det finns de som använder en kamkedja istället för en kamrem. Intervallen för att byta kamrem är olika och något man hittar information om i servicemanualen på sin egna bil. När man byter kamrem skall man alltid kontrollera att om vattenpumpen på bilen drivs av kamremen så skall den bytts samtidigt som kamremen. Detta pga att om vattenpumpen går sönder så är risken stor att man får ett haveri av motorn, även om det inte alltid är så kommer det att kosta lika mycket som att byta kamremen igen då den alltid måste demonteras på bilar där den drivs av kamremen.