Searching Inventory...

Peugeot tjänstebilar

308 GT

308 5D GT 2,0 BlueHDi 180hk Automat Business Edition
308 SW GT 2,0 BlueHDi 180hk Automat Business Edition

508 RXH

508 RXH BlueHDi 2,0 180hk Automat Business Edition
508 RXH Hybrid4 2,0 200hk Automat Business Edition

508 SW GT

508 SW GT 2,0 BlueHDi 180hk Automat Business Edition
508 SW GT 2,2 HDi 204hk Automat Business Edition

3008 GT

PEUGEOT 3008 GT BlueHDi 180 AUT Business
PEUGEOT 3008 GT BlueHDi 180 AUT Business Premium

Frågor gällande tjänstebil

Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på storleken på SKV-nybilspris (inkl. extrautrustning) för den Peugeot-modell som du väljer. Nybilspriset fastställs årligen av Skatteverket och följer din Peugeot under hela innehavstiden. Det beror även på din marginalskatt, hur mycket du kör, eventuell reduktion och avdrag för resor till och från jobbet.

Så här räknar du som tjänstebilsförare ut förmånsvärdet:

  • 31,7 % av prisbasbeloppet, för 2016 är basbeloppet 44 300 kr
  • 75 % av Statslåneräntan, för 2016 är Statslåneräntan 0,54 % (25 mars 2016), multiplicerat med bilens pris enligt Skatteverkets prislista
  • 9 % av bilens pris enligt SKVs prislista, upp till 7,5 prisbasbelopp
  • 20 % av den del av bilens SKV-pris som överstiger 7,5 prisbasbelopp

Miljöbilar
Transportstyrelsens miljödefinierade fordon befrias från fordonsskatt upp till 5 år (följer fordonet). Miljöbilar enligt Skatteverkets definition presenteras nedan. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet i vissa fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar. Nedsättning av förmånsvärdet sker enligt följande.

  • El- och ladd hybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor
  • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil
    Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2016

Drivmedelskostnad
Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning med tjänstebilen. Drivmedlet ingår inte i tjänstebilens förmånsvärde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på två olika sätt: antingen ersätta drivmedelskostnaden vid tjänsteresor, eller ge drivmedlet som löneförmån.

  • Tjänstebilsföraren - betalar allt drivmedel privat och kan via reseräkning få en skattefri drivmedelsersättning av arbetsgivaren för alla tjänsteresor. Den skattefria ersättningen är 6,50 kronor/mil om bilen är dieseldriven och 9,50 kronor/mil om den är bensindriven, oberoende av bilens faktiska bränsleförbrukning.
  • Arbetsgivaren - betalar allt drivmedel, och ger den del av drivmedelskostnaden som avser privat körning som lön. Den faktiska privata drivmedelskostnaden ska i detta fall multipliceras med 1,2. Det betyder att drivmedlet du använder privat får ett förmånsvärde som är 20 % högre än det verkliga värdet.

Avdrag för resor mellan bostad och arbete
Du har möjlighet att göra avdrag för resor till och från arbetet. Villkoret som gäller är att tidsvinsten ska vara minst 2 timmar per dag och att avståndet ska vara minst 5 km enkel resa. Avdraget som tjänstebilsinnehavaren kan göra är 6,50 kronor/mil för dieseldriven bil och 9,50 kronor/mil om bilen är bensindriven. De första 10 000 kronorna är inte avdragsgilla.

Extrautrustning
Kostnaderna för all fabriksmonterad extrautrustning och lokalt monterade tillbehör (inklusive arbetskostnad) ska läggas till SKV:s nybilspris. Detta är det totalpris som sedan ligger till grund för beräkning av förmånsvärdet.

Avdrag om du kör långt
Arbetsgivaren får reducera förmånsvärdet till 75 % av fullt förmånsvärde om tjänstekörningen uppgår till minst 3 000 mil/år.